INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA DE LA TECNOLOGIA


 

En aquest apartat trobareu les següents seccions:

LLIBRETA DE CLASSE: Recopilació de temes, conceptes i reflexions efectuades a l’assignatura, sessió per sessió

ACTIVITATS: Tres activitats desenvolupades durant el curs, alguns dels apartats de les quals, individualment i altres, grupalment

PROJECTE DE VÍDEO TUTORIAL DE MOTOR: Treball final de curs desenvolupat grupalment i en col·laboració amb l'assignatura d'Aprenentatge de la Tecnologia II

ARTICLE DE RECERCA: Treball final de curs desenvolupat  individualment on  es realitza una revisió sobre els factors que influeixen en el talent

 


Tema: INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA DE LA TECNOLOGIA

No sʼha trobat comentaris.