APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

En aquest apartat trobareu les següents seccions:

ENCÀRRECS SEMANALS: Recopilació dels treballs setmanals encarregats a l'assignatura

ACTIVITATS A L'AULA : Exercicis realitzats a l'aula a desenvolupar en grup de forma interactiva

PRÀCTICA DE TALLER:   Proposta de pràctica de taller pels alumnes de 2n de Batxillerat on es desenvolupa un motor elèctric bàsic

TREBALL INDIVIDUAL: Proposta individual d'activitat  relacionada amb "Ciència, Tecnologia i Societat"  que alhora serveixi per assolir continguts de tecnologia de segon de batxillerat. S'ha tractat el tema de màquines elèctriques, concretament el generador i el motor elèctric

 

 


Tema: APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

No sʼha trobat comentaris.