ENCÀRRECS SEMANALS

 
En aquest apartat trobareu els encàrrecs a realitzar setmalment  que formen la part no presencial de l'assignatura Aprenentatge de la Tecnologia II i que serveixen per consolidar els coneixements de les sessions presencials mitjançant exercicis pràctics
 
 
MODELS DIDÀCTICS A L'ÀREA DE TECNOLOGIA 
 
 
EL TREBALL COOPERATIU I EL MÈTODE D'EXPERTS 
 
EL MÈTODE DE PROJECTES. L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
   
 
L'AVALUACIÓ
 

Tema: ENCÀRRECS SEMANALS

No sʼha trobat comentaris.