TREBALL INDIVIDUAL

Aquest treball individual té l'objectiu de generar una activitat que estigui relaciona amb "Ciència, Tecnologia i Societat" i que alhora serveixi per assolir continguts de tecnologia de segon de batxillerat. S'ha tractat el tema de màquines elèctriques, concretament el generador i el motor elèctric (he aprofitat que el material d'aquest últim ja l'havíem treballat a la pràctica de curs realitzada en grup) 
 
Al menú desplegable de l'esquerra podeu trobar els diferents apartats d'aquesta proposta d'activitat.

Tema: TREBALL INDIVIDUAL

No sʼha trobat comentaris.