ACTIVITAT D'AMPLIACIÓ

 

Com activitat d’ampliació es proposa dissenyar i construir, en parelles o individualment,  un mecanisme que faci girar el rotor del generador sense utilitzar fonts elèctriques.

 

En els següents enllaços disposeu d’alguns exemples (clickar sobre la imatge):

 

Generador hidràulic

 

 

Aerogeneradors

L'alumne o parella d'alumnes que desenvolupi aquest disseny d'ampliació podrà optar a dos punts extra en la nota final de l'activitat