MATERIALS PER ALS ALUMNES

 
A continuació s'adjunta la guia de construcció del motor de corrent contínua i del generador de corrent alterna, a realitzar en la sessió de taller de dues hores. Recordeu que una parella del grup haurà d'executar el motor i l'altra l'alternador i que l'assignació es realitzarà per sorteig
 

CONSTRUCCIÓ DE GENERADOR DE CORRENT ALTERNA

Per començar llegiu tot el procediment de construcció. Temps: 5 minuts
 
1. Materials i eines
 
2.Muntatge. 
(A realitzar per una parella del grup segons l'estipulat a "Presentació del Cas")
 
 
Per experimentar amb el generador i realitzar les activitats de reforç anar a l'apartat "Activitats d'experimentació, reforç i comprovació d'aprenentatge"
 

CONTRUCCIÓ DE MOTOR ELÈCTRIC DE CORRENT CONTÍNUA

Per començar llegiu tot el procediment de construcció. Temps: 5 minuts
 
1. Materials i eines
2.Muntatge. 
(A realitzar per una parella del grup segons l'estipulat a "Presentació del Cas")
 
 
 
Per experimentar amb el motor i realitzar les activitats de reforç anar a l'apartat "Activitats d'experimentació, reforç i comprovació d'aprenentatge"
 
Procedència de les imatges: Font pròpia

Tema: Material per als estudiants

No sʼha trobat comentaris.