ACTES DE TREBALL EN GRUP 

 
Tal i com l'assignatura requereix, cada setmana redactarem una acta de les reunions de grup, físiques o virtuals, que tenen per objectiu la realització del projecte de curs, consistent en aquest cas en la creació d'un vídeo tutorial. Les anirem penjant en aquesta secció: