ACTIVITAT 3

1.Valoració pedagògica de les activitats proposades pel vídeo  i la lectura relacionada (en grup)

El tall de vídeo de la pel·lícula "Jo robot" i les tres activitats que planteja ajuda a l'alumnat a potenciar el pensament crític:
 
-Reflexionant sobre l'ús dels robots i els límits de la ciència
 
-Pensant més enllà i observant els punts forts de la branca de la ciència que estudia els mecanismes autòmats
 
-Valorant de manera crítica i objectiva quins són els  els avantatges de l'ús d'aquest tipus de màquines
 
-Fent una reflexió de com poden influenciar-nos i de quina manera podrien col·laborar per aconseguir que les conseqüències del consum insostenible actual del nostre planeta es puguin gestionar
 
-Intentant que els nois, des d'un punt de vista positiu, es qüestionin aquells posicionaments que poden veure en l'ús d'aquestes màquines algun perill per a la vida, justificant-ho amb una visió crítica de la situació actual del món i fent al·legoria a la possibilitat de poder milllorar el nostre entorn basant-nos en el que es podrà aconseguir a partir dels robots.
 
 

2.Proposta individual d'introducció a unitat didàctica i plantejament d'activitats relacionades amb la temàtica

La meva proposta d'introducció a una unitat didàctica correspon al  capítol dels Simpsons titolat "la Ultra Casa", convenientment retallat i pujat a Youtube. (Les regles del joc no deien res sobre la possibilitat de proposar dibuixos animats ;) )
 
 
 Aquest tall serviria  per introduir el tema de la domòtica, (tecnologia de control en les instal·lacions dels habitatges) al Bloc de "Control i automatització" de 3r d'ESO
 
 
 
 
Les activitats/ preguntes vinculades a aquesta introducció serien les següents:
 
1. Com s'anomena el conjunt de sistemes capaços d'automatitzar un habitatge?
 
2. Què poden aportar-nos aquests sistemes?
 
3. Creus que un abús d'aquesta tenologia podria comportar efectes negatius en els nostres habitatges?
 
 

3. Elecció  de la proposta que el grup de treball consideri més encertada

L'Ana Martínez, companya de grup, proposa el visionat d'un tall de Wall-E (fer click sobre la imatge per visualitzar).
 
fER CL 
Aquest curt seria molt encertat per introduir el tema de la generació d'energies i el concepte de reciclatge i sostenibilitat energètica a 2n d'ESO.
 
Al següent enllaç podeu consultar les activitats que es podrian vincular a aquest visionat:
https://quenosrodea1.wordpress.com/actividad-ciencia-ficcion-y-educacion/
 
La proposta de l'Àlex Guerrero consisteix en un tall de la pel·lícula "Matrix", que tracta sobre el control de les màquines sobre els éssers humans i una realitat virtual creada per un programa d'ordinador. Aquesta idea podria servir per introduir el tema de "Llenguatges de programació" corresponent al curs de 2n d'ESO. 
Podeu consultar les activitats vinculades a aquest tall en el següent enllaç:
 
https://alexguerrerotec2.blogspot.com.es/p/activitats_16.html

 
Després de veure els vídeos proposats individualment en el nostre grup s'ha de dir que qualsevol d'ells compleix amb el requeriments i podrien servir com a introducció de les unitats didàctiques indicades. No obstant, finalment hem optat per seleccionar "la Ultra Casa", pels següents motius:
 
-Serveix per introduir un tema que segurament no té tants recursos com altres, com per exemple els temes de sostenibilitat
 
-És un tall d'uns dibuixos força coneguts i humorístics i per tant és bastant  problable que els alumnes de l'ESO els coneguin i els hi agradi.
 
-Considerem que pot captar l'atenció de l'estudiantat fent que s'interessi pel tema en qüestió. A tots ens agradaria que la nostra casa fos capaç d'estalviar-nos moltes feies que no ens agraden, millorant en principi la qualitat de vida, però quin es el preu que estem disposats a pagar? Podria haver-hi conseqüències negatives no previstes?
 
Tant al tema de la domòtica, com al de llenguatge de programacions, com al de sostenibilitat, el que interessa és introduir la unitat didàctica alhora que es fomenta el pensament crític de l'alumnat respecte a aquestes temàtiques.
 

Tema: Activitat 3

No sʼha trobat comentaris.