ACTIVITAT 2

 
Aquesta activitat té per objectiu realitzar un debat a classe sobre la qualitat a les escoles públiques, concertades i privades.
Per realitzar un debat de qualitat l'activitat es divideix en diferents fases on les primeres requereixen realitzar una documentació prèvia i discusió amb el grup de treball.