FASE II. POSADA EN COMÚ

A)   Formacions de grups segons tipus de centre.

B)   Creació i lliurament d’un únic document per grup de posada en comú: similituds i diferències de la gestió de qualitat als centres treballats.

C)   Creació i lliurament d’un únic document de valoració de la qualitat dels centres.

 

A. FORMACIONS DE GRUPS SEGONS TIPUS DE CENTRE

En el nostre grup hem decidit posicionar-nos a favor de la qualitat de l'escola privada. Parlem dels motius en un apartat posterior

 

B. DOCUMENT ÚNIC PER GRUP DE POSADA EN COMÚ. SIMILITUDS I DIFERÈNCIES DE LA GESTIÓ DE QUALITAT ALS CENTRES TREBALLATS

 

C. DOCUMENT ÚNIC DE VALORACIÓ DE LA QUALITAT DELS CENTRES