ADDICCIONS A L'ADOLESCÈNCIA

 

La quarta sessió d’aula ha estat dedicada  a les addiccions en el món estudiantil. La Cristina Delgado, terapeuta i psicòloga de Projecte Home, ha estat l’encarregada d’aquesta interessant xerrada

Primer explicaré  què és Projecte Home i quina és la seva metodología de treball.

 

QUÈ ÉS PROJECTE HOME?

Projecte Home és una entitat privada que treballa amb les addiccions a qualsevol substància que generi dependència. Treballen, doncs, per retornar i promoure l’autonomia en l’individu mitjançant  TRACTAMENTS I PREVENCIÓ

Els valors que persegueix i amb els que treballa són els següents:

Dignitat

Aconfessionalitat

Família

Professionalitat

Salut

Voluntariat

Tolerància

Persona

Autonomia

No violència

Apartidista

Gratuïtat

 

Disposen de diferents tipus de programa

-Programa Base

-Reinserció

-Programa nocturn

-Centre de dia

-Projecte Jove

-Programa de prevenció

 

PROGRAMES DE PREVENCIÓ

Sembla ser que perquè un programa de prevenció sigui realment efectiu ha de ser a llarg termini,  durant tot el procés educatiu, no val una única sessió. A més, ha d’incloure a pares i educadors, que han de rebre formació específica.  Si no es pot treballar amb l’adolescent, perquè aquest no es deixa, es treballa amb la família. L’ideal, si es pot, es treballar amb tots dos alhora

Que la prevenció s’ha d’adequar  a l’edat espefícica i el nivell cultural i social al que va destinat sembla lògic, però un  altre factor  que ens van explicar i que considero important és que s’ha d’adequar, dosar, la quantitat d’informació que es dóna. Per fer-ho, és important començar preguntant a l’adolescent.

I tu.. què en saps del tema?

La informació que tingui ell és la que s’ha de prendre de punt de partida. S’haurà de procurar resoldre els dubtes que tingui sobre aquesta informació a la que ja ha acccedit procurant no facilitar informació nova. Per què? Perquè no convé despertar a la bèstia. Els adolescents per definició exploren, es troben a l’edat per per-ho, i els atreu allò prohibit. Un excés d’informació pot ser contraproduent.

Altre punt a destacar es com s’enfoquen els programes de prevenció a l’actualitat. Als programes tradicionals de prevenció el que es feia era enviar a una persona exdrogodependent per tal que expliqués la seva situació. Això sembla ser que no funciona. Els adolescents mai no s’identificaran amb una persona adulta.

“A mi això mai em passarà”

Actualment es treballa amb PROGRAMES PSICOSOCIALS, treballant les debilitats socials de la persona  i la seva resistència al consum. La substància sempre estarà fora i  això de  moment no ho podem evitar i molt menys en una societat actual  on aquest tipus de substàncies es troben profundament associades a l’oci i el divertiment

Com trencar aquesta associació de consum-oci si nosaltres mateixos no podem? És la gran pregunta i el gran conflicte. No podem predicar amb l’exemple. Només podem aspirar perquè els adolescents optin per un consum responsable

 

Es treballa segons  els  FACTORS DE RISC I DE PROTECCIÓ

Els factors de risc i els factors de protecció  són els mateixos però es trobaran a una categoria o altra  depenent de si s’articulen a favor o en contra. Aquests són:

 

Individu

Família

Amics

Escola

Comunitat

Societat

QUÈ ÉS LA DROGA?

La droga és una substància que introduïda en un organisme viu pot modificar la funció d’aquest generant a més tolerància, dependència i síndrome d’abstinència

La dependència pot ser física i psicològica. Sembla ser que la dependència física  es pot solucionar en 3-30 dies. La que és més difícil de superar és la dependència  psicològica. Aquesta  requereix trencar amb els hàbits

Hem de distingir clarament entre  ús, abús i dependència. L’abús és un consum problemàtic. A la dependència la substància ja passa a ser part de l’estil de vida. El problema principal els que els dependents no s’adonen quan donen el pas  de l’abús a la dependencia

 

 
 
 
A la sessió algú va preguntar si es pot considerar que el sucre és una droga. Jo després de veure diversos documentals no tinc cap dubte de que sí ho és. (Per cert, una droga a la que em confeso addicta, però com diu la cançó  d'Extremoduro: "me estoy quitandooooo")). Altra tema és que el seu consum abusiu sigui legal per la quantitat de diners que mou. Adjunto un parell de links en els que es parla ampliament del tema (clickar sobre les imatges):
 

 

Tipus de  drogues:

Depressores: Alcohol, benzodiazepines

Estimulants: Nicotina

Perturbadores: cannabis, LSD, ketamina, mescoina

 

 

DADES CURIOSES

 

Em va semblar curiós que el tabac estigués dins de la categoria d'estimulants. Algunes persones consumidores creuen que és tranquil·litzant però aquesta sensació es deu a la calma del síndrome d’abstinència. Es senten nerviosos perquè tenen el seu estat alterat per les ganes de fumar. El tabac no és el remei. És la conseqüència

També em va semblar curiós que el cannabis  generés  una tolerància inversa. Una persona que consumeixi sempre les mateixes quantitats por sentir que cada vegada els seus efectes són majors

 

Quin és el patró actual de la societat envers les drogues?

A la societat actual predomina envers les drogues:

-Una baixa percepció del risc

-Una major accessibilitat a les substàncies

-La Normalització social: Major acceptació

-Edats tempranes d’inici en el consum, policonsum i feminització (per drogues legals)

 

Aquests són els factors contra els que hem de lluitar com a docents tenint en compte que els adolescents són població diana ja  que tenen un major contacte amb situacions de risc i tendència a explorar i cercar sensacions noves

 

 Per què  els adolescents consumeixen?

-S’allunyen de la figura del nen

-S’allunyen del control dels adults

-Augment del sentiment de pertinença a un grup

-Augment del sentiment d’autonomia i llibertat

-Augment de la sensació d’invulnerabilitat

 

En definitiva consumeixen  perquè  els  facilita el procés d’identificació i els permet la transgressió

 

Signes de consum

-Conseqüències agudes

-Consum

-Estar sota els efectes d’alguna substància

-Disposar de drogues

-Disposar d’objectes valuosos

-Absència d’objectes valuosos

-Agressivitat

-Relació amb amics consumidors

-Dificultat per mantenir els hàbits quotidians (Ex. Higiene)

-Mentides

-Desmotivació

-Estat d’ànim alterat

-Comportaments excessius o inhibits

 

COM ABORDAR UNA CONVERSACIÓ SOBRE DROGUES AMB UN ADOLESCENT

Aquests són els principals consells que ens va oferir la Cristina:

-Hem de  de treballar sobre els valors. L'objectiu principal és posicionar-se davant de l'adolescent

-No ens hem de centrar només en els aspectes negatius de la droga. Semblaria una manipulació

-No ens hem de centrar en el risc, prohibicions i els efectes a llarg termini. No funciona per a un adolesent

-No manipular, explicar les coses com son

-Adequar la informació a l’edat

-Sondejar les expectatives 

 

I fins aquí aquesta sessió. És evident que davant d'un problema greu de drogues hem de deixar pas a professionals qualificats. Però sempre estarà bé tenir unes certes pautes i nocions del tema

Enllaços d'interès

Programa de prevenció de projecte home

https://www.projectehome.cat/cat/que-fem/prevencio-escolar-i-familiar/

Programa que parteix del compromís de tot un grup classe de no fumar durant un període de temps no inferior als sis mesos dins del curs escolar

https://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/classesensefum/ 

Activitat sobre l'ús de cigarretes electròniques que fomenta la reflexió crítica entre els alumnes: 

https://www.engagingscience.eu/es/2015/11/11/cigarrillos-electronicos/


Tema: Addiccions/adolescència

No sʼha trobat comentaris.