ENGAGING SCIENCE

He de dir que aquesta sessió ha estat molt amena. El Jordi Domènech, cap de Engaging Science, s’ha  encarregat de presentar-nos aquest projecte europeu  d’Investigació  i Innovació Responsable (IIR) que pretén capacitar a les generacions futures per participar en la ciència i així canviar la forma en que aquesta s’ensenya

Engage adopta una metodologia basada en la indagació, permetent que els estudiants s’expressin i prenguin decisions informades. Els ciutadans competents científicament han de comprendre, decidir i actuar. I això és el que hem d’aconseguir que facin els nostres estudiants. No podem permetre que es quedin  només en el pas de la comprensió. L’aplicació pràctica del coneixement és necessària, així com fomentar el pensament crític de l’estudiantat

Per decidir els estudiants han de:

                -Conèixer les conseqüències, tant primàries com secundàries

                -Prendre les seves pròpies decisions en funció dels seus valors

                Això promou el pensament crític i el debat ètic. Els alumnes aprenen que la decisió no ha de ser ni fàcil ni tancada, cosa que em sembla molt apropiada per articular un pensament flexible i no acabar tenint una societat  molt dogmàtica en el futur.

Actuant, aconseguim que els estudiants  s’involucrin en una situació real i actual. L’aplicació pràctica dels coneixements a la vida real aconsegueix fomentar la motivació,  posant en valor allò que s’ha après i per tant aconseguint augmentar les ganes de continuar aprenent

Un exemple d’actuació que va sortir a la sessió, i que em va agradar, va ser el d’implicar als estudiants en el cas de la vespa que destrueix la població d’abelles autòctones. Mitjançant la creació d’una app els estudiants poden informar de la situació d’una vespa d’aquestes per tal que les autoritats es facin càrrec de la seva expansió. És una forma molt encertada de fer partícips als alumnes del procés científic i de la societat

Quins serien llavors els  objectius d’Engage?

-Ajudar als professors a que abordin temes científics rellevants pels alumnes

-Desenvolupar els coneixements i les pràctiques d’aula dels professors dins de la investigació i innovació responsable

-Proporcionar als alumnes una base sòlida  per implicar-se en temes científics amb els que s’enfrontaran al llarg de la seva vida

 

Què ofereix per aconseguir-ho?

-Eines pedagògiques fonamentals a la investigació

-Materials d’indagació orientatius

-Ensenyament explícit de destreses

 

Per a més informació sobre aquest interesant projecte podeu consultar la seva pàgina web

https://www.engagingscience.eu/es, on  jo personalment destacaria com a innovador els recursos  i activitats de controvèrsia científica que fomenten el pensament crític dels alumnes.

És cert que aquest tipus d’activitats impliquen molt temps d’execució,  i que els professors amb prou feines arriben a contemplar tot el contingut curricular durant el curs, però com va dir el Jordi Domènech, també és cert que identificar models científics en casos reals forma part del currículum, així com fer debats..

Exemple de recurs

 

A l’aula vam desenvolupar, com a exemple, una de  les activitats de controvèrsia científica en la que nosaltres, els estudiants de màster fèiem d’alumnes de l’ESO. Els recurs es titula  “ El fin de las bolsas de plástico” (fer click sobre la imatge per accedir al recurs)

Parteix d’una realitat clara, i és que ara als supermercats ens fan pagar per les bosses. El primer pas seria fer reflexionar als alumnes sobre el motiu pel qual  això és així.

Una vegada el professor contrasta els motius reals amb les reflexions de l’alumnat es pot passar al següent pas, que seria pensar en alternatives suposadament més sostenibles a les bosses de plàstic, com ara les bosses oxodegradables i les biodegradables.

A partir d’aquí es deixa que els alumnes arribin a les seves pròpies conclusions, a través d’un rol play,  sobre si aquest tipus de bossa són realment una alternativa que soluciona els problemes causats per les bosses de plàstic o només ho aparenten.

S’ha de dir que em va semblar una forma molt amena d’aprendre, el temps passa ràpid perquè t’ho passes bé, i a més et motiva a buscar més informació sobre el tema.

L’única crítica que podria atribuir a aquest tipus de recursos és que, com va senyalar un company, en alguns casos les activitats semblen una mica tendencioses,  com si ja d’una forma subtil s’indiqués a l’alumne el que ha d’acabar pensant al respecte. També és cert el que s’ha destacat amb anterioritat, que són activitats que prenen molt temps d’execució. No obstant penso que és com tot, que s’han d’aplicar en la seva justa mesura, sense abusar,  per aconseguir uns bons resultats.

En acabar la sessió el Jordi Domènech ens va facilitar una adreça que adjunto a continuació on podem trobar recursos per treballar debats, publicacions de les jornades, etc..

https://cienciaicontroversia.wordpress.com

De ben segur serà de molta utilitat en el futur

 

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

Parlant d’enllaços que podrien ser d’utilitat en el futur, faig una recopilació d’aquells que van sortir a la segona part de la sessió i que tenen per objectiu el finançament de diferents projectes educatius o la participació en alguns que ja es troben en marxa

 

FEDER. Fondo Europeo de Desarrollo Regional

https://www.red.es/redes/%C2%BFquienes-somos/feder

Erasmus + . Programa que es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà De les fronteres de la UE    https://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

Scientix. The Community for science education in Europe

https://www.scientix.eu/web/guest;jsessionid=F6FC24BE0890F2A1847503EC70E0B41D

Aquesta pàgina podria ser doblement d’utilitat en el futur ja que permet sol·licitar traduccions de material educatiu. Només cal que dos persones més facin la mateixa petició

Go-Lab Accés online a laboratoris  per guanyar experiència científica tant a la classe com  fora d’aquesta

https://www.go-lab-project.eu/

I això es tot pel que fa a aquesta sessió. Fins la propera!


Tema: Engage!

No sʼha trobat comentaris.