Presentació prèvia de vídeo-tutorial (projecte de grup)

 

La quinta sessió ha estat dedicada a realitzar una presentació prèvia del treball de curs a realitzar  en grup. L’objectiu era exposar el projecte (o realitzar una presentació amb la idea que tenies per fer-ho), que podia ser un vídeo o una app, per tal que els companys poguessin opinar i realitzar propostes de millora.

En el nostre grup, configurat per l’Ana Martínez, L’Alex Guerrero i jo mateixa, hem optat per fer un vídeo-tutorial sobre la construcció de la pràctica que vam proposar per l’assignatura d’ “Aprenentatge de la Tecnologia II”, consistent en la construcció d’un motor elèctric bàsic de corrent contínua.  Vam voler  portar un prototip de vídeo per aquesta presentació prèvia perquè vam considerar que les opinions dels nostres companys serien més vàlides sobre quelcom tangible que no sobre una idea.

El resultat d’aquest prototip ha estat una mica tradicional. Hem donat prioritat a que el vídeo, com a tutorial que és, fos entenedor i clar.

 

 Podeu visualitzar-ho fent click aquí

 

Les propostes de millora que hem rebut per part dels nostres companys són:

-REDUIR EL TEMPS:


        -Retallant fragments de passos: Estem d’acord que hi ha passos que es fan una mica llargs. No obstant, si reduïm el vídeo         significativament podria passar que  el procés de construcció del motor no s’entengués tan bé com ara. Per tant, la nostra         idea     és mantenir  una versió  llarga i editar una versió 2.0 més reduïda.

        -Extraient les imatges que presenten cada pas: Pensem que mantenir l’ordre i una estructura clara  en el vídeo és         prioritari a     reduir els X segons que representen la presentació de cada pas, per tant, descartem utilitzar aquesta idea

      

      -Passant els trams que es fan pesats a major velocitat:  Aquesta ens sembla una bona idea. La provarem.

 

- FILMAR EL VÍDEO EN PLÀNOL ZENITAL. Aquesta hauria pogut estar una bona idea, però considerem que hi ha parts del procés de construcció que filmades en planta no es veurien tan bé com de perfil. No obstant,  ho tindrem en compte de cara a filmar futurs vídeos

 

-UTILITZAR UN TEMA MUSICAL D'ÚS LLIURE.  Això ja ho vam pensar però ens vam estimar més utilitzar un tema de Metallica que convidés a quedar-se visualitzant el vídeo. Atenent que es tracta únicament d’un fragment de la cançó, sent una banda tan coneguda i sense haver de publicar el vídeo a Youtube, hem decidit mantenir el tema.

I això es tot pel que fa al nostre vídeo! Quan tinguem la versió 2.0 la penjarem

 

Pel que fa a les presentacions dels companys, dir que les seves idees han estat molt creatives. Destaco aquells valents que s’animen a cantar.  Estic desitjant veure els resultats! També destaco la utilització del  programa BLUBBR, que serveix per crear vídeos interactius, on pots triar el camí que segueixes. No el coneixia i fa molt bona pinta!

 

Enllaços d'interès

Vídeo tutorial de BLUBBR: https://www.youtube.com/watch?v=iepUFUwkqqY

Exemple vídeo "Stop Motion Animation"https://www.youtube.com/watch?v=uIx2m_f2FdY

How to make a stop motion picture Animation: https://www.youtube.com/watch?v=cY207xbWwD8

 


Tema: Projecte-vídeo

Data: 2016-04-10

Per: Therfer

Assumpte: bona síntesi

Varies coses:
Teniu ja com portar a terme les millores del vostre video?

sobre el bloc, alguns enllaços més (per exemple a BLUBBR...) anirien molt bé.

seguim!

Therfer

—————

Data: 2016-04-13

Per: Laura

Assumpte: Re:bona síntesi

Encara no.. Però demà ens posarem amb el tema!
Tens raó en què falten enllaços. Ho milloraré..

—————