Les dues fileres

L’activitat consisteix en que els alumnes siguin capaços de:

 

-  reconèixer valors i/o sentiments

-  identificar quins d’ells són positius i quins són negatius.

-  expresar  com es senten en funció d’un dels valors/sentiments que se’ls hagi assignat a  l’atzar

-  aprendre a sentir empatia

 

Pas 1. L’activitat comença amb la repartició d’una enganxina a cada alumne, on cadascun d’ells haurà d’escriure una paraula que faci referència als sentiments, accions i estímuls relacionats i/o provocats pel maltractament escolar,  o bé amb un tracte correcte i cordial.  La meitat de la classe  n’escriurà una de positiva i l’altra meitat una de negativa.

 

Pas 2. Els alumnes retornen les enganxines al profesor, que revisarà si són coherents i compleixen amb  els requisits demanats. En el cas d’haver-hi  alguna anomalia, ajudarà a l’estudiant en qüestió a solucionar el problema.

 

Pas 3. El professor  barrejarà les enganxines  i cada alumne escollirà una i sense llegir-la  se la posarà al front.

 

Pas 4. A continuació el mestre donarà l’ordre de “JA!” i els alumnes començaran a moure’s per l’aula, i no pararan fins que el professor digui “PROU!” En aquest moment han de parar, com a estàtues i llegir l’enganxina de la persona que tinguin més a prop.

Si creuen que les paraules que llegeixen de la resta dels seus companys estan relacionades es donaran la mà i aniran formant una cadena humana fins quedar tots  en dos subgrups, en funció de si les seves paraules tenen a veure amb tractar bé o malament a algú.

 

Pas 5.  Les dues fileres es situaran una davant de l’altra i es proposarà realitzar les següents tasques:

 

Individualment:

1)      Cada estudiant mirarà l’enganxina  del seu front i  explicarà el significat del seu concepte intentant posar un exemple de  situació en la que el pot sentir.

2)      Ara  repetirà  l’operació amb el concepte del company que té al davant

En subgrups:

1)      Cada subgrup ha de construir una definició de tractament correcte i respectuós i un altre del maltractament /assetjament, segons en quin grup l’hagi tocat estar.

En grup de tota la classe: Debat i posada en comú:

1)      Els alumnes explicaran com s’han sentit en funció dels termes que els ha tocat definir   i del subgrup on han estat.

2)      A continuació explicaran per què ells han escrit a l’enganxina la paraula que han decidit.

3)      Després hauran d’explicar amb quins conceptes s’han sentit millor i per què.

4)      També diran a quina filera els hi agrada o els agradaria estar i per què.

5)      Hauran d’explicar des de quina fila s’estimen més tractar als demés i ser tractats.

6)      Finalment hauran d’extreure conclusions del joc:

a.       Per què creuen que es senten d’una o una altra manera en funció de la fila on es troben?

b.      Per què es senten d’una o una altra manera en funció de la paraula que  han triat? Per què l’han triada?  De la mateixa manera, com s’han sentit quan han descobert la paraula que els hi ha tocat portar al front?

c.       Què senten quan en grup fan una definició del que seria un tractament correcte i un maltractament? Estan o no d’acord?  

d.      Per què han triat una cadena i no una altra quan havien d’escollir des de quina voldrien sentir-se tractats?

e.      Com creuen que es senten els alumnes que són tractats des del maltractament?

f.        Per a què creuen que serveix aquest joc?

g.       Es senten més segurs després de parlar d’aquests termes i d’explicar-se en veu alta?

h.      Creuen que amb aquesta activitat s’està potenciant la prevenció de l’assetjament escolar? Per què?

i.         Aportacions que vulguin fer els alumnes.